Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. (1 Kor 1, 4)

Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. (1 Kor 1, 4)
7. augusta 2021 andreas

Tento list, ktorý Pavol písal kresťanom do Korintu, je plný silných slov a prísnych napomenutí, ale napriek tomu sa začína Pavlovou vďačnosťou za adresátov listu a celý úvod sa nesie v pozitívnom duchu pochvaly a povzbudenia. Tento postup by sme si mali dobre osvojiť aj my. Ak musíme niekoho napomenúť, mali by sme najprv oceniť jeho kvality a uistiť ho o našich dobrých úmysloch. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)