Ručne písaný krátky list od pápeža Františka

Ručne písaný krátky list od pápeža Františka
5. augusta 2021 andreas

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii,

keď pápeža Františka prijali do nemocnice kvôli jeho nedávnej operácii, pozval som nás všetkých, aby sme sa modlili s ním a za neho, a za jeho uzdravenie. V mene celej Kongregácie som poslal Svätému Otcovi list, v ktorom som ho uisťoval o našich modlitbách za jeho uzdravenie.

Nedávno som dostal tento rukou napísaný list ako odpoveď od Svätého Otca. Ako si všimnete, ďakuje nám za našu blízkosť, modlitby, priazeň k nemu a k Svätému stolcu. Modlí sa za nás a posiela nám všetkým svoje požehnanie.

Ako sa postupne doliečuje, prosím vás, aby ste naňho mysleli v modlitbe. Ako nedávno oznámil počas modlitby Anjel Pána, onedlho pocestuje na záverečnú omšu eucharistického kongresu a potom navštívi Slovensko. Modlime sa, aby táto apoštolská návšteva priniesla veľké ovocie pre dobro Cirkvi v tejto krajine a pre našich spolubratov v provincii Bratislava-Praha a viceprovincii Michalovce.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je blesing-1024x683.jpg

Pápežská návšteva sa uskutoční len niekoľko dní pred oslavou 100 rokov prítomnosti redemptoristov na Slovensku. Nech je to požehnanie pre našu trvajúcu misijnú prítomnosť v tejto krajine a v strednej Európe! Budeme spojení s našimi spolubratmi a so Svätým otcom vo veľkom spoločenstve modlitby.

Keď tento víkend budeme oslavovať sv. Alfonza, nech nás príklad jeho veľkej lásky k Cirkvi, a najmä k Svätému Otcovi, inšpiruje, aby sme kráčali v jeho šľapajach a modlitbe.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: https://www.cssr.news/

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/rucne-pisany-kratky-list-od-papeza-frantiska/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rucne-pisany-kratky-list-od-papeza-frantiska
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)