Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)

Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)
4. augusta 2021 andreas

Dnes je veľmi moderné zviditeľňovať sa a prezentovať sa pred druhými v čo najlepšom svetle. Máme pri tom sklon sa aj trocha prikrášliť a pripísať si vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemáme. Priestor sociálnych sietí je plný filtrovaných profilov. Apoštol Pavol, naopak, hoci má množstvo osobnostných aj duchovných kvalít, čo sa zreteľne odráža aj v jeho veľkej službe, zásluhy za všetky svoje úspechy pripisuje Bohu. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)