A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. (1 Kor 3, 1)

A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. (1 Kor 3, 1)
3. augusta 2021 andreas

Pavol označil korintských kresťanov za malé deti v duchovnom živote, lebo ich ešte ovládali ich vlastné sebecké túžby. Dôkazom ich nezrelosti boli hádky, škriepky a ohovárania. Život zrelých kresťanov sa riadi Božími túžbami, s ktorými sme povolaní stotožniť sa tak, že sa stanú našimi túžbami. Porozmýšľaj, do akej miery ovplyvňujú tvoj život tvoje vlastné túžby, popros Boha, aby ti ukázal tie svoje. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)