„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)
2. augusta 2021 andreas

Známe biblické prisľúbenie o nepredstaviteľných veciach, ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, si často spájame s nebeským životom. Ale hneď nasledujúci verš hovorí: „Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ Teda vyjadruje, že už teraz môžeme zakúšať príchuť neba, ak sme naplnení Svätým Duchom. Popros dnes o ovocie ducha: lásku, radosť, pokoj… ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)