Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha. (Rim 15, 30)

Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha. (Rim 15, 30)
31. júla 2021 andreas

Velikán viery, akým je apoštol Pavol, má dosť pokory na to, aby prosil o modlitby. Nehrá sa na hrdinu, ktorý zvládne všetko sám, ale nádherne podčiarkuje cirkevnosť a silu spoločnej modlitby. V náročných chvíľach nie si sám, ak si živým členom Kristovho tela – Cirkvi, v ktorej slúžiš modlitbou iným a sám sa stávaš predmetom ich modlitby. Aký je tvoj vzťah k spolufarníkom? Modlievaš sa za nich? ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)