Na spomienku svätého Ignáca z Loyoly vychádza nový preklad Duchovných cvičení

Na spomienku svätého Ignáca z Loyoly vychádza nový preklad Duchovných cvičení
31. júla 2021 andreas
Vydavateľstvo Dobrá kniha prináša nové vydanie  Duchovných cvičení od zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca z Loyoly, ktorého si dnes pripomíname. Základné dielo jezuitskej spirituality vychádza v novom preklade Jána Benkovského SJ.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/