Boh… nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. (2 Kor 1, 3 − 4)

Boh… nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. (2 Kor 1, 3 − 4)
29. júla 2021 andreas

Žiadna životná skúsenosť, dokonca ani ťažká, nevyjde nazmar, ak ju prežívame s Bohom. Boh môže našu skúsenosť použiť na to, aby povzbudil niekoho iného, kto je v súžení. Veď kto lepšie pochopí človeka, ktorý zažil chorobu, bolesť, stratu blízkeho, zradu či krivdu, než ten, kto tým istým s Božou pomocou prešiel? Ponúkni Bohu svoje súženia, aby ťa mohol použiť na povzbudenie iných. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)