Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, ako aj ja. Nech ním teda nik neopovrhuje. (1 Kor 16, 10 − 11)

Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, ako aj ja. Nech ním teda nik neopovrhuje. (1 Kor 16, 10 − 11)
28. júla 2021 andreas

Timotej bol Pavlov spolupracovník v ohlasovaní evanjelia. Bol veľmi mladý, ale veľmi zrelý a Pavol si ho vážil. Často vidíme, že medzi generáciami je viac rozdelenia ako porozumenia. A to aj v Cirkvi. A pritom starší môžu obohatiť skúsenosťou a mladší pružnosťou. Je vzácne vidieť, ak staršia a mladšia generácia sú v jednote. Poďakuj dnes za tých, ktorí sú na druhej strane medzigeneračného brehu. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)