Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)
24. júla 2021 andreas

Ježiš veľmi dobre vedel, aké to pre nás bude ťažké, a preto nám prikazuje, aby sme sa milovali navzájom. Vedel, že s tým budeme mať problém, ale dáva nám svoj príklad lásky. Nežiada od nás nič, čím by sám neprešiel. Táto láska k človeku ho vedie na kríž, kde ako na oltári obetuje svoj život. Dopredu nám hovorí o tom, že to nebude ľahké, ale nijako ináč sa zlo v tomto svete a medzi nami nezastaví. Takto aj dnes môžeme vydať svedectvo o milujúcom Bohu, ktorého sme obrazom a ktorého chceme zjavovať. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)