Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. (Mt 20, 24)

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. (Mt 20, 24)
22. júla 2021 andreas

Každý si stráži svoje miesto a robí všetko preto, aby o to miesto neprišiel. Každý túži postúpiť vyššie a robí pre to všetko možné, aby v kariére postupoval, nižšie sa nikto nepýta. Prečo je to tak? Prečo je medzi nami ľuďmi takáto rivalita a večný boj? Takto zmýšľajú aj bratia Jakub a Ján. Prečo je to tak v politike, v školstve, v zdravotníctve? Dokonca aj v Cirkvi to vidno. Prečo to človek robí? Kiežby sme tak isto mocne túžili po zodpovednosti a službe ako po moci a prvenstve. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)