Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)

Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)
21. júla 2021 andreas

Konštatujeme niekedy, že Boh je nespravodlivý, ale čo je spravodlivé podľa Boha a podľa človeka? Kresťanstvo nie je o spravodlivosti. Boh ti daruje to, čo si nezaslúžiš – on ti to dáva ako svoj dar. Všetci boli zjednaní, vopred sa to dohodlo. To je Boh a jeho láska, a toto je aj náš problém – prijať slabosť druhého človeka, lebo sme „spravodliví“. Nechápeme rozmer večného života, a preto nás pohoršuje, že aj ten posledný hriešnik má šancu na večný život. Aj dnes Boh čaká i na toho posledného, koho by ešte najal, a možno som to práve ja…( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)