Nedeľa, 18. júla

Nedeľa, 18. júla
18. júla 2021 andreas
Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. (Mk 6,30-44)