Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho Pána… (Lk 12, 36)

Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho Pána… (Lk 12, 36)
17. júla 2021 andreas

Raz na novinársku otázku, či pápež nie je smutný z toho, že veľa ľudí žije zle, pápež odpovedal otázkou, čo pomôže tomuto svetu: plačúci či smutný pápež? Ani dnes neplačeme nad všetkým zlom, ktoré vstúpilo do života blahoslaveného biskupa Gojdiča. Zlo tu bude stále, ale nemá zmysel v sebe živiť nenávisť alebo hnev. Dôležité je stále očakávať Pána, byť pripravený, aby si mohol slúžiť, kedykoľvek bude treba. Takýto sluha bude blahoslavený. Boh bude tvojou odmenou. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)