Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. (Jn 10, 9)

Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. (Jn 10, 9)
15. júla 2021 andreas

Celé dejiny spásy sú umiestnené medzi dve brány. Bránu raja, ktorou bol človek vyhnaný po prvom hriechu, a bránu nebeského Jeruzalema. Biblia takisto opisuje mnohé udalosti, ktoré sa stali práve pri bráne – Jeruzalem, Naim, Lazár pri bráne domu bohatého človeka, brána svadobnej siene a pod. Ak popri bránach v Biblii neprejdeme unáhlene, odovzdajú nám veľké posolstvo. Všetko totiž speje k Ježišovi a on o sebe povie, že je bránou. On ťa vedie aj dnes, aby si stále našiel pastvu, aby si sa nestratil, aby si vedel, kde je tvoje miesto v živote. ( František Sochovič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)