Nedeľa, 11. júla

Nedeľa, 11. júla
11. júla 2021 andreas
Ježiš si zavolal dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Oni šli, ohlasovali pokánie, liečili chorých a vyháňali zlých duchov. (Mk 6,7-13)