Nedeľa, 4. júla

Nedeľa, 4. júla
4. júla 2021 andreas
Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a boli udivení. Medzi sebou hovorili: „Odkiaľ to má tento?“ (Mk 6,1-6)