V Lomnici majú od nedele posvätený nový ikonostas

V Lomnici majú od nedele posvätený nový ikonostas
28. júna 2021 andreas
V nedeľu 27. júna sa vo Vranove nad Topľou-Lomnici, ktorá je filiálnou obcou farnosti Sačurov, uskutočnila odpustová slávnosť sviatku Matky ustavičnej pomoci – patrónky miestneho chrámu. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali čemerniansky protopresbyter Peter Gavaľa, miestny farár Andrej Šambronský a viacerí kňazi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/