Nedeľa, 27. júna

Nedeľa, 27. júna
27. júna 2021 andreas
Mužovi, ktorému povedali, že jeho dcéra zomrela, Ježiš povedal: Neboj sa, len ver. Keď neskor vstúpil do domu, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo. (Mk 5,21-43)