Stretnutie rehoľníkov s premiérom Eduardom Hegerom

Stretnutie rehoľníkov s premiérom Eduardom Hegerom
25. júna 2021 andreas

V roku 2020 sme si pripomenuli 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorého cieľom malo byť ukončenie rehoľného života vo vtedajšom Československu. Zásah štátnej moci voči reholiam dostal názov Akcia K (zameraná na zrušenie mužských reholí, v apríli 1950) a Akcia R (snaha o postupné zrušenie ženských reholí, v auguste 1950). V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 mužských kláštorov 17 reholí, v ktorých žilo asi 1 200 rehoľníkov a takmer 140 ženských kláštorov 24 reholí, pričom približne 2 000 rehoľných sestier bolo odvezených do sústreďovacích kláštorov a ďalších približne 1 600 zostalo pracovať v nemocniciach, nakoľko vtedajší režim za ne nemal adekvátnu náhradu.

Toto všetko sú fakty, ktoré iniciovali aj stretnutie rehoľníkov s premiérom Eduardom Hegerom, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. júna 2021 na Úrade vlády SR v Bratislave. Za rehoľníkov sa stretnutia zúčastnilo šesť rehoľných sestier, priamych účastníčok Akcie R zo štyroch reholí, ktoré prišli na stretnutie v ich úctyhodnom veku od 87 do 93 rokov: sestry Nonnata Vrbová, DKL, Notburga Galbavá, DKL, Eva Mihoková, SCSC, Bonfília Lešková, SCSC, Sapientia Grígeľová, SMVS a Svorada Salvová, OSU. Sprevádzali ich provinciálne predstavené: Šebastiána Tuptová, SCSC, Belarmína Ivančáková, SMVS, ako aj ďalšie spolusestry. Na stretnutí bola prítomná aj sestra M. Daniela Bezdedová, FDC, bývalá predsedníčka KVPŽR, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá spracovávaním tejto časti histórie a zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR, zástupkyňa predsedu sr. Agnesa Jenčíková, CJ a sr. Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka Konferencie.

V oficiálnej časti stretnutia sa prihovoril premiér Heger. Vyzdvihol hrdinstvo rehoľníkov, ktorí boli násilne internovaní do sústreďovacích kláštorov, väznení a využití na nútené práce. Poďakoval za ich nezlomnú vieru, odvahu a vytrvalosť, s akou znášali neľahké obdobie prenasledovania vtedajšej komunistickej moci. Stretnutia sa zúčastnilo spolu s premiérom aj niekoľko poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – p. Ján Budaj, p. Anna Andrejuvová, p. Anna Záborská a ďalší. Všetci si s dojatím vypočuli krátke svedectvá prítomných sestier, ktorým v rozkvete života boli odňaté základné práva a slobody, ale napriek všetkému vytrvali a zostali verné Pánovi a svojmu povolaniu.

V závere oficiálneho programu sa v mene rehoľníkov prihovoril P. Václav Hypius, ktorý poďakoval pánovi premiérovi za prijatie a za jasný postoj súčasných predstaviteľov štátu k udalostiam spred viac ako 70 rokov. Pripomenul minuloročné snahy KVRPS zorganizovať spomienkové podujatia pri príležitosti tohto neslávneho jubilea, ktoré sa však kvôli pandémii koronavírusu nemohli uskutočnil, a uistil premiéra o duchovnej podpore a o modlitbách.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí v súčasnosti 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich členov v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk aj www.zasvatenyzivot.sk.

-jk-
Foto: ÚV SR

The post Stretnutie rehoľníkov s premiérom Eduardom Hegerom appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)