… Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. (Mt 11, 22)

… Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. (Mt 11, 22)
16. júna 2021 andreas

(Martin Krišš) Ľahšie bude tomu, kto vstúpil do pokánia. Na každej svätej liturgii si prosíme od Pána zvyšok svojho života prežitý v pokoji a kajúcnosti. A vo večerných modlitbách je prosba v jednej z nich: „Pane, daj mi myšlienku vyznať sa zo svojich hriechov.“ Zdá sa, že o pokánie musíme aj prosiť, že to nie je samozrejmé. Vyprosme si u Pána opravdivé pokánie zo svojich hriechov. Dajme si pozor na ducha tvrdého spánku. Na oči, čo nevidia, a na uši, čo nepočujú.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)