Na YouTube sprístupnili audionahrávku Denníčka sv. sestry Faustíny

Na YouTube sprístupnili audionahrávku Denníčka sv. sestry Faustíny
16. júna 2021 andreas
Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove sprístupnili na YouTube kanáli celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/