Piatok, 11. júna

Piatok, 11. júna
11. júna 2021 andreas
Zachariáš prorokoval: Nech je zvelebený Pán Boh, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa, ako prisľúbil ústami svojich svätých prorokov. (Lk 1,67-79)