Nebojte sa ich teda. (Mt 10, 26a)

Nebojte sa ich teda. (Mt 10, 26a)
10. júna 2021 andreas

(Martin Krišš) Pán Ježiš týmito slovami vyhnal strach zo sŕdc svojich učeníkov a vlial im do sŕdc nádej. Pozval ich, aby radostne a bez strachu z prenasledovania ohlasovali radostnú zvesť. Ak ich niekde neprijmú, majú ísť ďalej. Aby sa nezastavovali, nestrachovali, nestrácali nádej. Nebojme sa ani v dnešných dňoch bez strachu a s nádejou ohlasovať Krista. To, čo nám on vnukne cez svojho Svätého Ducha, cez svoje slovo v skrytosti, hovorme svetu. Lebo cez nás ho Boh zachraňuje.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)