Možnosť denného štúdia na saleziánskom inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Možnosť denného štúdia na saleziánskom inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline
10. júna 2021 andreas

Od nového školského roka 2021/2022 otvára saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline možnosť denného filozofického štúdia pre laickú verejnosť či záujemcov z akýchokoľvek rehoľných spoločností. Pozitívnou informáciou tiež je možnosť si vybrať formu dištančného online štúdia či štúdium samostatného predmetu. Vďaka pedagogickým predmetom saleziánskych prameňov je štúdium obzvlášť vhodné a prospešné pre členov saleziánskej rodiny.

Saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline si toho roku pripomína 30. výročie svojej existencie. Za tento požehnaný čas sa saleziáni, iní rehoľníci spolu s laikmi podieľali na intelektuálnej príprave pre rehoľnú a kňazskú službu viac než cca 250 rehoľníkov (saleziánov, kapucínov a misionárov Najsvätejších Sŕdc), zo šiestich štátov (okrem Slovenska aj z Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska a Poľska).

Pozvanie na hosťovské prednášky prijali v minulosti slovenskí i zahraniční profesori. Prednášal tu William E. Carroll z Oxfordu, Michal Heller z Krakova, Tadeusz Zasępa z Ľublina, Jozef Augustyn z Krakova. Z domácich napríklad Anton Hajduk, Július Krempaský, Mikuláš Blažek a iní.

V súčasnosti je Inštitút pridružený k Filozofickej fakulte Università Pontificia Salesiana (UPS) v Ríme a ponúka dvojročný študijný program „Filozofia“. Toto dvojročné denné štúdium (160 kreditov ECTS, s vyučovaním utorok až piatok po 5 vyučovacích hodín) pripravuje študentov na následne možné štúdium teológie na Teologických fakultách UPS (v Ríme, Turíne, Jeruzaleme), či iných cirkevných fakultách v Taliansku. Štúdium je taktiež kompatibilné s ďalšími sociálno-pedagogickými odbormi.

Za koordinačný tím informoval Michal Žák, SDB

The post Možnosť denného štúdia na saleziánskom inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)