… nech naň zostúpi váš pokoj. (Mt 10, 13)

… nech naň zostúpi váš pokoj. (Mt 10, 13)
8. júna 2021 andreas

(Martin Krišš) Prežívať pokoj v rodine, v dome, vo svojom srdci – každý po tom túži. Ježiš posiela svojich učeníkov, včera i dnes a stále, aby prinášali pokoj. Pokoj prichádza cez ich slová, ktoré majú povedať, cez Božie slová, ktoré majú ohlásiť. Ťažko je tým, ktorí Božie slová nevypočujú, ktorým potom chýba pokoj. U proroka Izaiáša čítame: Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán. Neochabujme v počúvaní Boha, aby sme obsiahli hlboký pokoj srdca.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)