Nedeľa, 6. júna

Nedeľa, 6. júna
6. júna 2021 andreas
Ako Ježiš večeral spolu s učeníkmi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo.“ (Mk 14,12-26)