Pozvánka na tradičnú púť ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube

Pozvánka na tradičnú púť ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube
5. júna 2021 andreas
Farnosť Nitra – Janíkovce a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pri príležitosti Fatimskej soboty pozývajú v sobotu 12. júna 2021 na tradičnú púť k Dubu, spojenú s procesiou detí, birmovancov a dospelých ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube od kostola v Janíkovciach a od kostola v Čechynciach od 14:30.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/