… my postíme… a tvoji učeníci nepostia. (Mt 9, 14)

… my postíme… a tvoji učeníci nepostia. (Mt 9, 14)
4. júna 2021 andreas

(Vojtech Lakomý) Na otázku Jánových učeníkov adresovanú Ježišovi: „Prečo sa tvoji učeníci nepostia?“ dostávajú odpoveď: „Či svadobní hostia smútia, kým je ženích s nimi?“ Tým sa stavia do roly ženícha na svadbe so svojím ľudom. Zároveň upozorňuje, že prídu dni, keď im Ženícha vezmú cez kríž, a potom sa budú postiť. Pôst má svoje miesto, aby sme sa ním cez svoje kríže pripravili na večnosť, kde už budeme so Ženíchom natrvalo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)