Dohodu o svätom krste podpísali predstavitelia cirkví pred 20 rokmi

Dohodu o svätom krste podpísali predstavitelia cirkví pred 20 rokmi
4. júna 2021 andreas
Pred 20 rokmi, konkrétne 4. júna 2001, podpísali predstavitelia Katolíckej cirkvi obidvoch obradov a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Dohodu o svätom krste. Za KBS ju podpísal vtedajší predseda KBS Mons. František Tondra a vtedajší generálny biskup ECAV Július Filo.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/