Bolo publikované Apoštolské breve k blahorečeniu bl. Alfonzy Márie Eppingerovej

Bolo publikované Apoštolské breve k blahorečeniu bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
3. júna 2021 andreas

Štátny sekretariát Svätého Stolca vydal dňa 19. mája 2021 oficiálny pamätný dokument, Apoštolské breve, k blahorečeniu bl. Alfonzy Márie Eppingerovej, panny a zakladateľky, ktorú si ako svoju zakladateľku uctievajú na Slovensku sestry v Kongregácii Najsvätejšieho Spasiteľa a v Kongregácii Božského Vykupiteľa ako aj laickí členovia pridružení k týmto kongregáciám.

Postulátorka procesu svätorečenia bl. Alfonzy Márie, sr. Katarína Krištofová, SDR, prevzala tento dokument 1. júna 2021 v Bratislave z rúk osobitného kuriéra z Vatikánu.

Tento vzácny dokument podpísal štátny sekretár Svätého Stolca kardinál Pietro Parolin a nesie pečať Svätého Otca Františka – odtlačok jeho rybárskeho prsteňa.

Apoštolské breve, v texte písanom rukou, prináša krátky biografický profil novej blahoslavenej a krátke zhrnutie dejín procesu jej blahorečenia. Ďalej sa v texte uvádza dátum slávenia liturgickej spomienky, ktorá je každoročne určená na 9. september. Apoštolské breve potvrdzuje aj uskutočnenie samotného blahorečenia 9. septembra 2018 – v deň jej 204. narodenín – v katedrále Notre-Dame v Štrasburgu, kde ako pápežský legát bol Svätým Otcom Františkom poverený kardinál Angelo Becciu.

Apoštolské breve bolo publikované v oficiálnom úradnom vestníku Svätého Stolca Acta Apostolicae Sedis a je právnym dokumentom o ukončení celého procesu blahorečenia, ktorý bol dovŕšený slávnostným aktom beatifikácie.

Postulácia kauzy svätorečenia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej

The post Bolo publikované Apoštolské breve k blahorečeniu bl. Alfonzy Márie Eppingerovej appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)