V novokonsekrovanom chráme v N. Rudne prijali birmovani birmovanie

V novokonsekrovanom chráme v N. Rudne prijali birmovani birmovanie
31. mája 2021 andreas
Pre farský kostol sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Nitrianskom Rudne sa 30. máj 2021 stal dňom, kedy ho navštívil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, aby ho nanovo konsekroval po uskutočnenej obnove oltára a interiéru presbytéria a súčasne v takto vynovenom farskom chráme vyslúžil sviatosť birmovania.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/