Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo… (Mt 6, 33)

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo… (Mt 6, 33)
31. mája 2021 andreas

(Vojtech Lakomý) Nič nemôže byť správne, ak neexistuje správny poriadok medzi nami a Bohom. Modlitba Otče náš sa začína Bohom a od neho nás vedie na cesty ľudského života. Aj Desatoro, ktoré je vynikajúcim vyjadrením „prirodzeného zákona“, sa začína vertikálnym vzťahom s Bohom a následne hľadí na horizont okolo nás. Boh na začiatku vštiepil ľuďom prirodzené zákony a upozornil ich, že nedosiahnu spásu, ak ich nebudú zachovávať. V živote každého človeka je dôležitý poriadok a určenie priorít.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)