Nedeľa, 30. mája

Nedeľa, 30. mája
30. mája 2021 andreas
Ježiš povedal učeníkom: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. (Mt 28,16-20)