Biblista Trstenský ponúka nový podcast k nedeľným žalmom

Biblista Trstenský ponúka nový podcast k nedeľným žalmom
30. mája 2021 andreas
Prvou časťou svätej omše je vždy bohoslužba slova. V rámci nej má svoje pevné miesto žalm. Pre niektorých je to milé vyplnenie času medzi dvoma čítaniami. Možno preto, že žalm sa zvykne spievať. Nie je to však iba nejaká zbožná pieseň. Každý žalm a celá Kniha žalmov je súčasťou Svätého písma. Je to Božie slovo.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/