Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú… (Mt 5, 44)

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú… (Mt 5, 44)
29. mája 2021 andreas

(Vojtech Lakomý) Ježiš končí svoju reč na vrchu. Nielen tu, ale počas účinkovania dochádza k prelínaniu jeho vernosti (k „starému“) a úplnej novosti – drží sa Mojžiša a Prorokov a zároveň premieňa všetko v niečo nové. Práve tu nová interpretácia Desatora o hlavnom prikázaní lásky hovorí, že máme milovať nielen blížneho, ale aj nepriateľa, ktorého nielenže nemáme nenávidieť, ale navyše sa máme za neho aj modliť. To je láska.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)