Najbližšiu nedeľu slávi Katolícka cirkev Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Najbližšiu nedeľu slávi Katolícka cirkev Slávnosť Najsvätejšej Trojice
27. mája 2021 andreas
V nedeľu 30. mája si Katolícka cirkev pripomína Slávnosť Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšiu Trojicu tvoria tri Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Zmienka o Trojici sa implicitne objavuje v mnohých biblických požehnaniach, pokynoch a výrokoch: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/