Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia… (Mt 5, 20)

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia… (Mt 5, 20)
26. mája 2021 andreas

(Vojtech Lakomý) Dodržiavať zákon si vyžaduje čosi viac, nie iba minimum spravodlivosti, píše Benedikt XVI. V bežnom živote medzi ľuďmi nestačí len dodržiavať zákon. Podobne na ceste nestačí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Aj tak sa stávajú tragédie. Na ceste musíme predvídať, byť ohľaduplní, aby ku „karambolom, tragédiám či nešťastiam“ nedochádzalo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)