Ak budú dvaja z vás… (Mt 18, 19)

Ak budú dvaja z vás… (Mt 18, 19)
24. mája 2021 andreas

(Vojtech Lakomý) Pondelok Svätého Ducha nás odvoláva na udalosť, keď boli všetci vedno na jednom mieste a prijali dar Svätého Ducha. Sv. Pavol hovorí o Svätom Duchu ako o veľkom učiteľovi modlitby. Ak budú dvaja alebo traja prosiť,… zhromaždení,… dostanú to,… tam som aj ja medzi nimi. K tomu nás nabádajú Ježišove slová. Nielen žiť či prežívať v spoločenstve, ale modliť sa. Vtedy tam bude aj láska.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)