Štvrtok, 20. mája

Štvrtok, 20. mája
20. mája 2021 andreas
Pavol píše: Tak ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo a všetci sme boli napojení jedným Duchom. (1 Kor 12,12-27)