Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
20. mája 2021 andreas
Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 23. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/