Nedeľa, 16. mája

Nedeľa, 16. mája
16. mája 2021 andreas
Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi za svojich učeníkov, hovoriac: “Zachovaj tých, čo si mi dal vo svojom mene, aby boli jedno ako my!” (Jn 17,1-11)