Štvrtok, 13. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Štvrtok, 13. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
13. mája 2021 andreas
Po Ježišovom nanebovstúpení sa učeníci rozišli a všade ohlasovali Evanjelium. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami. (Mk 16,15-20)