Streda, 12. mája

Streda, 12. mája
12. mája 2021 andreas
Z knihy proroka Izaiáša: Príde deň, keď Pán bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene. Z mečov si ukujú radlice, zo svojich kopijí vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji (Iz 2,1-5)