Ignaciánsky rok 2021-2022 pripomenie dar duchovných cvičení pre celú Cirkev

Ignaciánsky rok 2021-2022 pripomenie dar duchovných cvičení pre celú Cirkev
11. mája 2021 andreas

Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556), ktorého sviatok slávime 31. júla vo výročný deň jeho smrti, je známy ako muž veľkej životnej konverzie, cez ktorú ho Boh priviedol k hĺbkam duchovného života a apoštolskej horlivosti. Práve tento moment si Spoločnosť Ježišova pripomenie formou Ignaciánskeho jubilejného roka, vyhláseného generálnym predstaveným rehole v termíne od 20. mája 2021 do 31. júla 2022.

Ako píše generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa vo svojom liste všetkým členom Spoločnosti Ježišovej z 27. septembra 2019, v strede Ignaciánskeho jubilejného roka bude 400. výročie kanonizácie sv. Ignáca. Pápež Gregor XV. ho vyhlásil za svätého 12. marca 1622 v Ríme spolu so sv. Františkom Xavérskym, sv. Teréziou Avilskou, sv. Filipom Nerim a sv. Izidorom.  

Začiatok Ignaciánskeho jubilea sa kryje s 500. výročím Ignácovho (Iñigovho) zranenia delovou guľou do nôh pri obrane španielskej Pamplony 20. mája 1521, ktoré odštartovalo jeho vnútorný prerod. Tajomným Božím pôsobením sa z ctižiadostivého šľachtica a vojenského dôstojníka stáva kajúcnik, mystik, duchovný sprievodca, horlivý evanjelizátor, zakladateľ spoločenstva a neskôr prvý generálny predstavený rehole.

Svoje duchovné dozrievanie prežíval Ignác v období utiahnutosti v Manrese a pri putovaní do Svätej zeme. Neskôr počas štúdií na univerzite v Paríži vytvoril okolo seba skupinu prvých spoločníkov. Bol to základ Spoločnosti Ježišovej, ktorú v roku 1540 úradne schválil pápež Pavol III.

Svoju duchovnú skúsenosť rozpoznávania pôsobenia Božieho ducha v ľudskej duši a jeho odlíšenia od klamov pokušiteľa opísal sv. Ignác v knižke Duchovných cvičení. Ignaciánske exercície ako cesta k robeniu správnych životných rozhodnutí sú základom spirituality nielen samotnej misionárskej rehole Spoločnosti Ježišovej, ale aj mnohých ďalších duchovných rodín a laických hnutí a spoločenstiev Cirkvi. Predstavujú hlavný a najvlastnejší odkaz sv. Ignáca pre dobro celej Cirkvi.

Cieľom Ignaciánskeho roka je obrátenie

V liste adresovanom členom rehole pri príležitosti sviatku sv. Ignáca 31. júla 2020 generálny predstavený jezuitov páter Arturo Sosa Abascal SJ hovorí o blížiacom sa Ignaciánskom roku 2021-2022 ako o príležitosti na obrátenie:

„Je to výzva dovoliť, aby Pán uskutočnil naše obrátenie. Vyprosujeme si milosť, aby sme boli obnovení Pánom. Túžime objaviť nové vnútorné a apoštolské nadšenie, nový život, nové chodníky v nasledovaní Pána. Preto sme pre Ignaciánsky rok vybrali motto: «Vidieť všetky veci nové v Kristovi».

Celý rok bude vedený Univerzálnymi apoštolskými preferenciami 2019-2029. Sme si vedomí, že osvojiť si ich predpokladá obrátenie pre každého z nás, pre naše komunity, naše inštitúcie a apoštolské diela. Vyprosujme si milosť opravdivej zmeny v našom každodennom živote poslania.“

V liste sa generálny predstavený obracia najmä na samotných jezuitov, ale aj na ďalších „spoločníkov v misii“: laikov a laičky, rehoľníčky, rehoľníkov i ľudí rozličného vierovyznania, keď píše:

„Počas Ignaciánskeho roka dúfame, že sa s vami hlbšie podelíme s tou zakladajúcou skúsenosťou, na ktorej základe má apoštolské telo Spoločnosti účasť na poslaní zmierovať všetky veci v Kristovi.“

Okrem toho sa páter Sosa obracia vo svojom liste aj na mladých ľudí. Starostlivosť o formáciu a sprevádzanie mládeže je totiž jednou z vyššie spomenutých apoštolských preferencií jezuitov, ktoré sú celkovo štyri. K duchovnej hĺbke, vnímavosti na potreby núdznych a ekologickému cíteniu sa takto radí aj formovanie mládeže.

Ignaciánsky rok sa v rámci rehole zameria aj na praktizovanie sľubu chudoby: „Preverenie nášho žitia chudoby sa premení do konkrétnej podoby na inšpirovanie obrátenia  v záujme „recharizmatizovania“ nášho života napĺňania misie“.

„Pamätať na sv. Ignáca z Loyoly a na jeho obrátenie nám dáva nový elán. Áno, zmena je možná. Áno, naše «srdcia z kameňa» sa môžu stať «srdcami z mäsa»“ píše v závere páter Arturo Sosa a svoj list jezuitom uzatvára modlitbou:

„Sv. Ignác z Loyoly, oroduj za nás. Nech nás Pán požehnáva pri našom kráčaní za Ním.“   

Zdroj: RV, jb (Aktualizované: 31. 7. 2020)
Foto: Arimatea Kiškovská, SDR

The post Ignaciánsky rok 2021-2022 pripomenie dar duchovných cvičení pre celú Cirkev appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)