Nedeľa, 9. mája

Nedeľa, 9. mája
9. mája 2021 andreas
Ježiš povedal svojím apoštolom: “Už vás viac nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazývam vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.” (Jn 15,15-17)