Salvatoriáni sa pripravujú na blahorečenie svojho zakladateľa

Salvatoriáni sa pripravujú na blahorečenie svojho zakladateľa
8. mája 2021 andreas

V sobotu 15. mája 2021 v Bazilike svätého Jána v Lateráne v Ríme sa uskutoční blahorečenie Božieho služobníka otca Františka Máriu z Kríža Jordana, zakladateľa Spoločnosti Božského Spasiteľa (salvatoriánov) a spoluzakladateľa Kongregácie sestier Božského Spasiteľa (salvatoriánok).

Slávnostnej svätej omši bude predsedať kardinál Angelo di Donatis, generálny vikár pápeža Františka pre mesto Rím a Rímsku diecézu, ktorý v mene Svätého Otca Františka vykoná aj samotný akt blahorečenia Božieho služobníka Františka Jordana.

Pre slovenských divákov beatifikačnú svätú omšu odvysiela TV LUX v priamom prenose v sobotu 15. mája 2021 o 10:30.

František Mária z Kríža Jordan a jeho dielo

Zakladateľ Spoločnosti Božského Spasiteľa – salvatoriánov sa narodil 16. júna 1848 v badenskej dedinke Gurtweil (Nemecko). Bol pokrstený v miestnom kostole, kde dostal meno Ján Krstiteľ.

Už v rannej mladosti sa v ňom zrodila túžba zasvätiť sa Bohu, no cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá. Jeho rodina bola veľmi chudobná a po vážnej nehode a smrti otca musel pätnásťročný Ján opustiť školu a prevziať zodpovednosť za celú rodinu, aby jej svojou prácou zabezpečil živobytie.

Pán Boh, ktorý mu dal túžbu po kňazstve, dal mu aj milosť túto túžbu uskutočniť. Po dlhej a náročnej príprave sa 21. júla 1878 tridsaťročný Ján Krstiteľ Jordan stal Kristovym kňazom.

V tom čase sa v ňom zrodila a postupne rástla ďalšia túžba, a to založiť apoštolské dielo na Božiu slávu a pre spásu duší. Po dlhom čase modlitieb, rozhovorov a rozoznávania Božej vôle dňa 8. decembra 1881 tridsaťtriročný Jordan založil v Ríme rehoľnú spoločnosť, ktorú nazval Spoločnosť Božského Spasiteľa a prijal meno František Mária z Kríža.

V roku 1889 mladá rehoľná spoločnosť dostala od Svätej Stolice nečakanú a prekvapivú ponuku prevziať zodpovednosť za novozriadenú Apoštolskú prefektúru v Assam (India). To, čo sa ľudsky zdalo mimoriadne ťažké, ba aj nemožné, sa vďaka nesmiernej Božej milosti a bezhraničnej dôvere otca Jordana stalo impulzom pre ďalší dynamický rozvoj spoločnosti.

V roku 1892 otec Jordan založil ďalšiu salvatoriánsku fundáciu vo vtedajšom Rakúsko – Uhorsku a v Spojených štátoch, v Ekvádore (1893), vo Švajčiarsku (1894), na Morave (1895) a v nasledujúcich rokoch aj v ďalších krajinách Európy a na Ameriky.

Otec Jordan postupne založil salvatoriánske komunity v pätnástich krajinách po celom svete. Bolo to ovocie jeho dôvery v Božiu prozreteľnosť a výsledok odvahy, vytrvalosti a obrovskej práce.

V súčasnosti členovia Spoločnosti Božského Spasiteľa pôsobia v päťdesiatich krajinách sveta na všetkých kontinentoch. Verní príkazu zakladateľa „Pokiaľ žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nemôžeš si odpočinúť!“, horlivo spolupracujú na diele spásy, aby všetci ľudia spoznali jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista (porov. Jn 17, 3). Na tomto diele s nimi spolupracujú sestry salvatoriánky a salvatoriáni laici.

Život Františka Jordana sa uzavrel – ako sa v chudobe narodil, tak v chudobe aj zomrel. Pre svoj nemecký pôvod bol v ťažkom období prvej svetovej vojny spolu so svojimi duchovnými synmi vyhostený z Ríma a skončil vo vyhnanstve. Otec František Mária z Kríža Jordan zomrel 8. septembra 1918 v útulku pre chudobných vo švajčiarskym Tafers. Zomrel v povesti svätosti.

Proces blahorečenia zakladateľa salvatoriánov začal v roku 1942 v Švajčiarsku. Jeho pozostatky boli prevezené v roku 1956 do Ríma a uložené v kaplnke materského domu salvatoriánov. V roku 2011 pápež Benedikt XVI.  podpísal dekrét o heroických čnostiach otca Františka z Kríža Jordana a v roku 2020 schválil pápež František zázrak, ktorý sa stal na jeho príhovor.

Slávnosť blahorečenia ctihodného Božieho služobníka sa uskutoční 15. mája 2021 v Ríme.

Salvatoriáni a Slovensko

Salvatoriáni boli prítomní na území Moravy už od roku 1895. V roku 1924 vznikla samostatná Česká provincia Salvatoriánov, do ktorej patrili aj spolubratia Slováci. Pokus o založenie salvatoriánskej komunity na území Slovenska začatý v roku 1948, bol ale pre nastupujúci komunistický režim zmarený. Jeho iniciátor, brat František Palárik, sa na sklonku života vrátil do svojej vlasti, kde aj zomrel v roku 2000. Jeho pozostatky sú uložené na miestnom cintoríne v Beckove.

Druhý pokus „zasadiť“ salvatoriánov do Slovenskej zeme sa uskutočnil v roku 2003.  Od tohto času salvatoriáni žijú a pracujú na území Slovenska v Nitre.

Otvorené dvere duchovného centra a kaplnky Matky Spasiteľa na Nitrianskej ulici ponúkajú veriacim a hľadajúcim možnosť obnoviť a upevniť osobný vzťah s Bohom. Túžiaci po prehlbení duchovného života tam môžu nájsť priestor pre vnútornú obnovu, duchovné sprevádzanie, ale aj možnosť prežiť duchovné cvičenia ‐ individuálne alebo v malých skupinách.

Všetkým, ktorí sa túžia hlbšie ponoriť do Božieho Slova salvatoriáni v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a s Centrom duchovnej formácie v Krakove ponúkajú duchovné cvičenia formou lectio divina.

Mons. Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy, zveril salvatoriánom pastoráciu v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitre ‐ Mlynárcach. Okrem toho poskytujú duchovnú službu chorým v nemocnici sv. Svorada na Zobore, sprevádzajú zomierajúcich v Hospici u Bernadetky a venujú sa seniorom v zariadeniach sociálnych služieb Borinka a Nitrava.

P. Rafael Czyz, SDS a salvatoriánska komunita v Nitre 

The post Salvatoriáni sa pripravujú na blahorečenie svojho zakladateľa appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)