Uplynulo 71 rokov od Akcie K2, počas ktorej režim likvidoval kláštory

Uplynulo 71 rokov od Akcie K2, počas ktorej režim likvidoval kláštory
6. mája 2021 andreas

Pred sedemdesiatjeden rokmi, v noci z tretieho na štvrtého mája, sa uskutočnila Akcia K2. Vtedajší komunistický režim obsadil a zlikvidoval zvyšné mužské kláštory, ktoré nestihol zatvoriť počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950. Medzi kláštormi, z ktorých nasilu vyviezli rehoľníkov, bol aj Misijný dom Spoločnosti Božieho slova v Nitre na Kalvárii. Práve v ňom si tieto udalosti pripomenula Konfederácia politických väzňov. Svätú omšu slúžil provinciál verbistov Pavol Kruták. Koncelebroval P. Tomáš Gerboc, SVD. Prítomní boli aj poslední živí pamätníci udalostí z roku 1951.

Na záver odzneli svedectvá dvoch bývalých príslušníkov PTP: Štefana Zamišku, ktorý bol ako novic SVD pred 71 rokmi vyvezený z Nitry – Kalvárie do Podolínca a Antona Paulecha, ktorý vyvezenie verbistov sledoval ako bohoslovec kňazského seminára v Nitre. Nasledovalo premietnutie troch dokumentárnych filmov zo seriálu Barbarstvo moci, ktorých autorom je P. Tomáš Gerboc: o vyvezení rehoľníkov z kláštorov, o PTP a o stavbe Priehrady mládeže. Napokon prítomní zablahoželali k 90. narodeninám Emilovi Tomovi, ktorý bol pred 71 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov z Leviciach.

Prítomní navštívili aj pútnický Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, kde sa spolu s pátrom provinciálom pomodlili Loretánske litánie. Záverečná časť programu bola na cintoríne na Cabajskej ceste, kde sú pochovaní členovia Spoločnosti Božieho Slova a kde sa pomodlili desiatok svätého ruženca. Sviečky k pamätníku položili bývalý novic SVD Štefan Zamiška a vdova po bývalom bohoslovcovi SVD Mária Hlaváčová, informoval TK KBS Peter Sandtner.

Podľa Ústavu pamäti národa bolo počas Akcie K a K2 na Slovensku postihnutých tisíc stoosemdesiat rehoľníkov z pätnástich reholí žijúcich v sedemdesiatich šiestich kláštoroch, uviedlo Rádio LUMEN.

Fotogaléria

TK KBS
Foto: Martin Petrik

The post Uplynulo 71 rokov od Akcie K2, počas ktorej režim likvidoval kláštory appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)