Teologická fakulta v Košiciach KU ponúka doktorandské štúdium

Teologická fakulta v Košiciach KU ponúka doktorandské štúdium
5. mája 2021 andreas
Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku ponúka doktorandské štúdium v programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na dennú (3-ročná) alebo externú (4-ročná) formu vzdelávania. Prihlášku je potrebné podať do 10. júna 2021.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/