Spolok svätých Cyrila a Metoda jubiluje

Spolok svätých Cyrila a Metoda jubiluje
4. mája 2021 andreas
Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku a v zahraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, upevňovala náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/